Hutchens, B. (2022). Gadamer’s Gorgias: The Imperative of Self-Refutation. Labyrinth, 24(1), 192–215. https://doi.org/10.25180/lj.v24i1.289