Hutchens, Benjamin. 2022. “Gadamer’s Gorgias: The Imperative of Self-Refutation”. Labyrinth 24 (1):192-215. https://doi.org/10.25180/lj.v24i1.289.