Hutchens, B. (2022) “Gadamer’s Gorgias: The Imperative of Self-Refutation”, Labyrinth, 24(1), pp. 192–215. doi: 10.25180/lj.v24i1.289.